Něco málo o karmě

Náš Vesmír dostal od Boha velice vzácný dar - svobodnou vůli. Převážná většina Božích stvoření svobodnou vůli nemají, jejich činnost je řízena seshora. Aby náš Vesmír nebyl nenávratně porušen v důsledku naší činnosti, při které konáme ze svobodné vůle a aby se nestalo to, že již nezůstane žádná možnost, jak vrátit energii těm, kterým byla touto činností odebrána, vyřešil to Tvůrce dvěma způsoby. Prvním je Princip karmy, druhý je Princip dohledu.

Princip karmy je vyjádřený zákonem příčiny a následku. Vše, co činím, činím ze svobodného rozhodnutí. Aby bylo možné uplatnit zákon příčiny a následku, jsou naše činy monitorovány a to tak, že jsou zapsány do naší energetické karmické vrstvy. Tam energie našich činů zůstává až do doby, kdy je čas ji odžít, popř. do doby, kdy jsme schopni tuto energii vědomě zpracovat a rozpustit.  Karma je tedy Boží nástroj, který nás chrání před porušením naší energetické integrity takovým činem, kterým bychom nenávratně porušili svoje aurická - energetická pole.

Existuje osobní karma, karma vztahující se k celé duchovní rodině kristovského lidstva a planetární karma. Všechny tyto tři vrstvy se prolínají a určují tak celospolečenské poměry. Naše duše – vědomí si podle své osobní karmy vybírá místo a čas narození. Vybírá si i všechny okolnosti, které na nás během inkarnace působí. Sami si tak tvoříme verzi toho, co žijeme. Stav osobní karmy určuje mj. i náš zdravotní stav.

Žijeme ve Vesmíru, kterému jeho tvůrce dal darem Svobodnou Vůli, tzn., že při jakékoliv manifestaci - tvoření se přihlíží ke chtění - vůli - činnosti inkarnované bytosti, která tak může jakoby zespodu nahoru ovlivňovat to, jak bude vypadat výsledná projekce - dílo.  Svobodná vůle je vědomá a nevědomá. Nevědomá svobodná vůle se projevuje v automatické karmické odezvě  a tím se projevuje i v kvalitě naší energetické karmické vrstvy. Vědomé využití svobodné vůle spočívá v hledání a aplikaci různých terapeutických technik, které inkarnované bytosti umožní měnit energetický stav aurických polí a tím se zbavovat nežádoucích nánosů. Ona sama si tak regeneruje plný potenciál svých schopností v rámci života na Zemi.

Auto-terapeutické činnosti  jsou Láska a síla mysli. Láska je „všehodobraschopná“ energie. O síle mysli, pramenící z vědomostí, kdosi moudrý řekl: "Mocný je ten, kdo může a může ten, kdo zná". Pokud svoji láskyplnou energii podpoříme vědomostmi, můžeme hodně urychlit změnu našich aurických těl a zbavit se starých nánosů. Z toho vyplývá, že racionální znalost technik a jejich praktikování nám umožňuje zpracovávat staré bolesti. Praktikováním auto-terapeutických technik se učíme nahradit myšlenkovou pozornost za konkrétní cílenou spirituální představivost a tím rychleji likvidovat  nejen staré karmické vrstvy, ale i uměle vytvořené a nám implantované bloky. Takovými technikami můžeme tedy kompletně zreorganizovat a zregenerovat svůj bio-energetický stav a následně uvést do provozu své další zatím neaktivní geny.

 

Karmická meditace

Karmická meditace je technika, která Vám pomůže s rozpouštěním karmických dluhů. Ty vznikly v minulých životech tím, že jsme odkládali řešení většinou těžkých životních situací a nebo ani nebylo možné je v ten čas řešit. Pokud si člověk uvědomí, že všechno jeho utrpení vzniká jako následek jím vytvořených karmických příčin, pokud přijme stoprocentní zodpovědnost za všechno, co se mu v životě děje, protože pochopí, že se to děje na základě karmických řetězců událostí, začne svůj život vidět z jiné perspektivy a začne hledat způsob, jak žít život bez zbytečného utrpení. Karmická meditace je veliký dar, který nám umožňuje  rozpouštět karmické vazby z minulosti.

Karmická meditace je řízená, tzn. že vás celou meditací slovně vede průvodce.

Co s sebou: pohodlné oblečení, chuť na sobě pracovat :-)) dobrou náladu a dobré kamarády :-))

Časy jsou upřesněny u každé akce.

Těším se na vás :-))

Přihlášky na karmickou meditaci: mail: info@zuzanaprincova.cz, tel.: 775 179 517

Semináře o karmě

Povídání o tom, jak karma vzniká, jak působí v našich životech. Provedu vás karmickou meditací, která je účinný nástroj k vyrovnání "karmických dluhů".

Co s sebou: pohodlné oblečení, jídlo, dobrou náladu a dobré kamarády :-))

Časy jsou upřesněny u každé akce.

Těším se na vás :-))

Přihlášky na semináře o karmě: mail: zprincova@volny.cz, tel.: 775 179 517

 

 

Poradenství v oblasti čištění karmických dluhů

 

Při konzultacích a poradenství o karmických dluzích pracuji mj. s kyvadlem, kartami a různými meditačními technikami. Jsem dikšadávající, mohu Vám tedy předat energii, která způsobuje růst vědomí. Více informací o dikše na www.deeksha.cz.

 

Výklad karet

O výkladu karet už dnes není potřeba mnoho psát. Karty jsou úžasné "bytosti", které komunikují s energiemi klienta a jsou schopné mu ukázat, z jakých příčin vzniká přítomnost a jaké jsou jeho potenciální možnosti v budoucnosti. Při výkladu karet se vnímám jako "překladatel", který klientovi přečte, co mu karty ukazují. Pracuji s kartami Bohyní, nejlépe komunikují o jakýchkoliv vztazích.

Ezoterické služby - cena za 1 hodinu konzultace je 500,- Kč, platba hotově nebo převodem podle dohody.

číslo účtu 1000639028/3050, do textu, prosím, uveďte svoje jméno

Děkuji :-)


Kontakt

Zuzana Princová

Nejbližší akce

22. - 23. 2. 2020 víkendový seminář Intenzivní rozpouštění karmických vzorců. Více informací na   https://www.facebook.com/events/785378315288076/

....Těším se na Vás :-)

.

Pravidelné středeční meditace byly zrušeny.